Conference Schedule

Year Type Location
2010 OKI Indiana (Indianapolis)
2011 APA Ohio Miami Valley
2012 OKI Ohio (Columbus)
2013 APA Ohio Cleveland
2014 OKI Kentucky (Lexington)
2015 APA Ohio Toledo
2016 OKI Indiana (Indianapolis)
2017 APA Ohio Athens
2018 OKI Ohio (Cincinnati)
2019 APA Ohio Cleveland
2020 OKI Kentucky (TBD)